2011 

 
  

Zarządzenie nr 87/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 grudnia 2011r. w sprawie wdrożenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Zblewie  pokaż  (1.4 MB)

Zarządzenie nr 86/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 grudnia 2011r. w sprawie zmiany instrukcji kancelaryjnej dla Urzędu Gminy w Zblewie pokaż (808.8 KB)

Zarządzenie nr 85/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zasad dokonywania zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy udzielanych przez Gminę Zblewo, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14000 euro  pokaż (1.6 MB)

Zarządzenie nr 83/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Zblewo na lata 2012-2014  pokaż (487.8 KB)  

Zarządzenie nr 82/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok  pokaż (4.2 MB)  

Zarządzenie nr 81/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się dnia 29 grudnia 2011r. pokaż (539.8 KB) 

Zarządzenie nr 80/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pokaż (931.1 KB)

Zarządzenie nr 79/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pokaż (996.9 KB)

Zarządzenie nr 78/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pokaż (1008.2 KB)

Zarządzenie nr 77/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  pokaż (961.7 KB)

Zarządzenie nr 76/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok  pokaż (12.1 MB)

Zarządzenie nr 75/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok pokaż (11.1 MB)

Zarządzenie nr 74/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie przygotowania materiałów na Sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się dnia 30 listopada 2011r.  pokaż (539 KB)

Zarządzenie nr 73/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok  pokaż (12.2 MB)  

Zarządzenie nr 72/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Zblewo w sprawie budżetu gminy na 2012 rok oraz projektu Uchwały Rady Gminy w Zblewie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2023  pokaż  (2 MB)     załącznik nr 1 (5.6 MB)     załącznik nr 2 (11.8 MB)     załączniki nr od 3 do 14 (7 MB)   Informacja opisowa (3.1 MB)   Załącznik nr 2 do Zarządzenie 72/2011 (6.1 MB)

Zarządzenie nr 71/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zblewo za okres od 1 września 2011r. do 31 grudnia 2011r.  pokaż (1.6 MB) 

Zarządzenie nr 70/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 października 2011r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Stypendialnej i ustalenia jej trybu pracy na rok szkolny 2011/2012 do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół  pokaż (834.8 KB)   

Zarządzenie nr 69/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 października 2011r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Zblewo Nr 60/2004 z dnia 30 września 2004r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zblewo  pokaż  (387.9 KB)

Zarządzenie nr 68/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 października 2011r. w celu przeprowadzenia auditu wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością według PN-EN ISO 9001:2009  pokaż (498.1 KB)  

Zarządzenie nr 67/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 października 2011r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 44/2011 z dnia 21.06.2011r. dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  pokaż (547.7 KB)

Zarządzenie nr 66/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok   pokaż (6 MB)

Zarządzenie nr 65/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 3 października 2011r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się dnia 13 października 2011r.   pokaż (1 MB)

Zarządzenie nr 64/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok   pokaż (7.4 MB)

Zarządzenie nr 63/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 września 2011r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia procedury systemu badania poziomu zadowolenia klientów z usług świadczonych przez Urząd Gminy Zblewo wypracowanej w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału jednostek samorządu terytorialnego skupionych w PSGW" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   pokaż (571.8 KB)

Zarządzenie nr 62/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 września 2011r. w sprawie: powołania Komisji do dokonania wizytacji lokalu w Bytoni przy ul. Głównej 8 w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi do prowadzenia żłobka   pokaż (517 KB)     

Zarządzenie nr 61/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zblewo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.   pokaż (2.5 MB)

Zarządzenie nr 60/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok   pokaż (8.6 MB)

Zarządzenie nr 59/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 września 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej zbiórki makulatury w szkołach i przedszkolach   pokaż (1.4 MB)

Zarządzenie nr 58/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 września 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zblewie   pokaż (433.1 KB)

Zarządzenie nr 57/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 września 2011r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego  pokaż (497.1 KB)

Zarządzenie nr 56/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się dnia 31 sierpnia 2011r.   pokaż (590.3 KB)

Zarządzenie nr 55/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok   pokaż (3.1 MB)

Zarządzenie nr 54/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji oraz regulaminu konkursu "Gminny wieniec dożynkowy"   pokaż (860.2 KB)

Zarządzenie nr 53/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym   pokaż (4.2 MB)

Zarządzenie nr 52/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok   pokaż (7.7 MB)

Zarządzenie nr 51/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie: powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Publicznych w Borzechowie Moniki Tomana ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego   pokaż (512.7 KB)

Zarządzenie nr 50/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie: powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Gminnego Przedszkola w Zblewie Katarzyny Dembickiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego   pokaż (583.1 KB)

Zarządzenie nr 49/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości   pokaż (444.8 KB)

Zarządzenie nr 48/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Zakładu Komunalnego Gminy Zblewo  pokaż (1.5 MB)  

Zarządzenie nr 46/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników - "Wyprawka szkolna" w 2011r.   pokaż (2.5 MB)

Zarządzenie nr 45/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok   pokaż (4.7 MB)

Zarządzenie nr 44/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie   pokaż (575.6 KB)

Zarządzenie nr 43/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia ceny za nieczystości płynne dostarczane samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Zblewie   pokaż (2 MB)

Zarządzenie nr 42/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzię się dnia 22 czerwca 2011r.   pokaż (531 KB)

Zarządzenie nr 41/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie: powołania Komisji Nagród Wójta dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Zblewo   pokaż (518.6 KB)

Zarządzenie nr 40/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok   pokaż  (2.7 MB)

Zarządzenie nr 39/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie uzupełnienia norm zużycia materiałów pędnych dla samochodów pożarniczych i urządzeń napędzanych z silnika pojazdu będącego na wyposażeniu OSP z terenu gminy Zblewo   pokaż  (473.6 KB)

Zarządzenie nr 38/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie: powołania Komisji, która wyłoni kandydata, spośród uczniów gimnazjum Gminy Zblewo do udziału w IX Edycji Konkursu na Najlepszego Absolwenta Gimnazjum Gmin Wiejskich i Miasteczek Województwa Pomorskiego w roku szkolnym 2010/2011   pokaż  (544.1 KB)

Zarządzenie nr 37/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie udziału Drużyny Wykrywania i Alarmowania w treningu rejonowym w systemie wykrywania i alarmowania   pokaż (776.5 KB) 

Zarządzenie nr 36/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości  pokaż (443.5 KB)

Zarządzenie nr 35/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok   pokaż (11.1 MB)

Zarządzenie nr 34/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 16 maja 2011r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się dnia 31 maja 2011r.   pokaż (481.4 KB)

Zarządzenie nr 33/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 maja 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów którym w 2010 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono: - ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, - udzielono pomocy publicznej   pokaż (4.9 MB)  

Zarządzenie nr 32/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczacej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" oraz zakresu warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy Zblewo   pokaż (2.5 MB)   

Zarządzenie nr 31/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 maja 2011r. w sprawie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania z materiałami niejawnymi w Urzędzie Gminy Zblewo   pokaż (2 MB)

Zarządzenie nr 30/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 maja 2011r. w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r.   pokaż (600.5 KB)  

Zarządzenie nr 29/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok   pokaż (3.6 MB)

Zarządzenie nr 28/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej, która dokona wstępnej oceny przygotowania obiektów turystycznych i kąpielisk do sezonu "LATO 2011" zlokalizowanych na terenie gminy Zblewo ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zachowaniem bezpieczeństwa   pokaż (557.2 KB)  

Zarządzenie nr 27/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do oceny konkursu "Piękna Wieś 2011"   pokaż (468 KB)

Zarządzenie nr 26/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. wyborów-urzędnika wyborczego   pokaż  (407.8 KB)

Zarządzenie nr 25/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wdrożenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Zblewie pokaż (15.9 MB) 

Zarządzenie nr 24/2011Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok   pokaż (4.1 MB)

Zarządzenie nr 23/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 marca 2011r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia niektórych spraw gminy   pokaż (403.7 KB)

Zarządzenie nr 22/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bytoni do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie projektu   pokaż (552.1 KB)

Zarządzenie nr 21/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się dnia 31 marca 2011r.   pokaż (973.5 KB)

Zarządzenie nr 20/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 marca 2011r. w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych, ustalenia postępowania z dokumentacją spraw niezakończonych, określenia rodzaju przesyłek nie otwieranych przez punkt kancelaryjny oraz przekazywania projektów pism do akceptacji  pokaż  (1 MB)

Zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 marca 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej   pokaż (3 MB)

Zarządzenie nr 18/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku   pokaż (722.6 KB)

Zarządzenie nr 17/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku   pokaż (754 KB)

Zarządzenie nr 16/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 marca 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwado realizacji zadania "Zajęcia Sportowo - Rekreacyjne dla uczniów w 2011r. pn. "Sport to zdrowie" dofinansowanego ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki   pokaż (451.5 KB)  

Zarządzenie nr 15/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia Gminnej Komisji Konkursowej zbiórki makulatury w szkołach i przedszkolach   pokaż (1.8 MB)

Zarządzenie nr 14/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie dofinansowania okularów do pracy przy komputerze  pokaż (378.8 KB)

Zarządzenie nr 13/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok   pokaż (4.5 MB)

Zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie powołania komisji ds. postępowania z dokumentacją niearchiwalną Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy   pokaż (885.4 KB)

Zarządzenie nr 11/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 luego 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad głosowania w wyborach sołtysów i rad sołeckich   pokaż (2.9 MB)

Zarządzenie nr 10/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok   pokaż (7.8 MB)

Zarządzenie nr 9/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przeprowadzenia kontroli rocznej stanu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Zblewo  pokaż (926.3 KB)

Zarządzenie nr 8/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się dnia 10 lutego 2011r.   pokaż (580.9 KB)

Zarządzenie nr 7/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego  pokaż (596.7 KB)

Zarządzenie nr 6/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie podziału środków dla samorządów wsi   pokaż (444.4 KB)

Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2011 rok  pokaż (1.5 MB)

Zarządzenie nr 4/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania   pokaż (366 KB)

Zarządzenie nr 3/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej   pokaż (422.4 KB)

Zarządzenie nr 2/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych   pokaż (412.1 KB)

Zarządzenie nr 1/2011 Wójta Gminy Zblewo z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie zmiany składu Zespołu zadaniowego do opracowania Procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Zblewo    pokaż (396.1 KB)

 
Liczba odwiedzin : 1130
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gilla
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwia Peka
Czas wytworzenia: 2011-01-12 15:54:19
Czas publikacji: 2011-01-12 15:54:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak