2010 

 
​ 

Zarządzenie nr 92/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie   zobacz  (378.3 KB)

Zarządzenie nr 90/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powołania Zespołu Nominującego   zobacz (372.2 KB)

Zarządzenie nr 89/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Radziejewie oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej stanowiących mienie gminy Zblewo  zobacz (2.8 MB)  

Zarządzenie nr 88/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się dnia 30 grudnia 2010r.   zobacz (531.1 KB)

Zarzadzenie nr 87/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok   zobacz (8 MB)

Zarządzenie nr 86/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych   zobacz (879.8 KB)  

Zarządzenie nr 84/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto 25 grudnia 2010r.   zobacz (389 KB)

Zarządzenie nr 82/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Zblewo   zobacz (408 KB)

Zarządzenie nr 81/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie powołania zastępcy wójta   pokaż (424.7 KB)

Zarządzenie nr 80/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok   pokaż (14.3 MB)

Zarządzenie nr 79/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok  pokaż (6.4 MB)  

Zarządzenie nr 78/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok   pokaż (11.1 MB)

Zarządzenie nr 77/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy w Zblewie w sprawie budżetu gminy na 2011 rok oraz projektu Uchwały Rady Gminy w Zblewie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020   pokaż  (485.1 KB)

Zarządzenie nr 76/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się dnia 10 listopada 2010r. pokaż

Zarządzenie nr 75/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji   pokaż (1 MB)

Zarządzenie nr 74/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji   pokaż (1.1 MB)

Zarządzenie nr 73/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji   pokaż (977.7 KB)

Zarządzenie nr 72/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji   pokaż (969.7 KB)

Zarządzenie nr 71/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji   pokaż (1004 KB)

Zarządzenie nr 70/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji   pokaż (974.8 KB)

Zarządzenie nr 69/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji   pokaż (995.6 KB)

Zarządzenie nr 68/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji   pokaż  (984.8 KB)

Zarządzenie nr 67/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego  pokaż (1.2 MB)

Zarządzenie nr 66/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 października 2010r. w sprawie powołania Komisji dotyczącej przyznania lokalu komunalnego położonego w miejscowości Białachowo 20   pokaż (424.3 KB)  

Zarządzenie nr 65/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok  pokaż (9.4 MB)

Zarządzenie nr 64/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zblewo na okres od 1 września 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.   pokaż (1.6 MB)   

Zarządzenie nr 63/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 października 2010r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej i ustalenia jej trybu pracy na rok szkolny 2010/2011 do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół   pokaż  (780.4 KB) 

Zarządzenie nr 62/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok   pokaż (6.8 MB)

Zarządzenie nr 61/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 października 2010r. w sprawie zwolnienia z obowiązku odbycia służby przygotowawczej pracownika   pokaż (410.1 KB)

Zarządzenie nr 60/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 września 2010r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej   pokaż (486.2 KB)

Zarządzenie nr 57/2010 Wójta Gminy Zblewo w celu przeprowadzenia auditu wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością według PN-EN ISO 9001:2009   pokaż (488.1 KB)  

Zarządzenie nr 56/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok   pokaż (9.5 MB)

Zarządzenie nr 54/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 września 2010r. w sprawie regulaminu konkursu zbiórki makulatury w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Zblewo   pokaż  (1.4 MB)

Zarządzenie nr 53/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok   pokaż (9.9 MB)

Zarządzenie nr 52/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dla przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010 r.   pokaż (621.2 KB)

Zarządzenie nr 51/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się dnia 30 sierpnia 2010r.   pokaż (563.3 KB)

Zarządzenie nr 50/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok  pokaż (5.6 MB)

Zarządzenie nr 49/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej   pokaż (532.5 KB)

Zarządzenie nr 48/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok   pokaż (3.2 MB)  

Zarządzenie nr 47/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy w Zblewie do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego   pokaż (441.6 KB) 

Zarządzenie nr 46/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy w Zblewie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych   pokaż (501.5 KB)

Zarządzenie nr 45/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy w Zblewie   pokaż (2.2 MB)

Zarządzenie nr 44/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok   pokaż (6.1 MB)

Zarządzenie nr 43/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 3 lipca 2010r. w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej nr 5 w Zblewie powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.  pokaż (290.9 KB)

Zarządzenie nr 42/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok   pokaż (5.7 MB)

Zarządzenie nr 40/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok   pokaż  (249.3 KB)

Zarządzenie nr 39/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Publicznych w Zblewie Agnieszki Makarewicz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż (339.2 KB)

Zarządzenie nr 38/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie: szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne - "Wyprawka szkolna" w 2010r.   pokaż (1.7 MB)

Zarządzenie nr 37/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok   pokaż (3.1 MB)

Zarządzenie nr 36/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się dnia 23 czerwca 2010r.   pokaż (521.5 KB)

Zarządzenie nr 35/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie udziału Drużyny Wykrywania i Alarmowania w treningu rejonowym w systemie wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 24 czerwca 2010r.   pokaż (655 KB)

Zarządzenie nr 34/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok   pokaż  (5.5 MB)

Zarządzenie nr 33/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zblewo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.   pokaż (1.8 MB)

Zarządzenie nr 32/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 maja 2010r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania Procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Zblewo   pokaż (519.3 KB)

Zarządzenie nr 31/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 25 maja 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów którym w 2009 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono: - ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł; - udzielono pomocy publicznej   pokaż (5.3 MB)

Zarządzenie nr 30/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 17 maja 2010r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego   pokaż (455.2 KB)

Zarządzenie nr 29/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 17 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok   pokaż (12.6 MB)

Zarządzenie nr 28/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 maja 2010r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy Zblewo   pokaż  (1.5 MB)

Zarządzenie nr 27/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok   pokaż (380.3 KB)

Zarządzenie nr 26/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 maja 2010r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się dnia 14 maja 2010r.   pokaż (658.1 KB)

Zarządzenie nr 25/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do oceny konkursu "Piękna Wieś 2010"   pokaż (426.5 KB)

Zarządzenie nr 24/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok   pokaż (3.1 MB)

Zarządzenie nr 23/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto 1 maja 2010r.   pokaż (381.2 KB)

Zarządzenie nr 22/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej, która dokona wstępnej oceny przygotowania obiektów turystycznych i kąpielisk do sezonu "LATO 2010" zlokalizowanych na terenie gminy Zblewo ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zachowaniem bezpieczeństwa   pokaż (502.6 KB)  

Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania "Zajęcia Sportowo - Rekreacyjne dla uczniów pn. "Lubię Sport" ze środków pochodzących z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów dofinansowanego ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki   pokaż (423.4 KB)   

Zarządzenie nr 20/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zblewo na okres od 1 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2010r.   pokaż (1.6 MB)  

Zarządzenie nr 19/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej i ustalenia jej trybu pracy na rok szkolny 2009/2010 do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół   pokaż (802.3 KB)

Zarządzenie nr 18/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok   pokaż (2.8 MB)

Zarządzenie nr 17/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla Kierownika ZEAPOW w Zblewie do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie projektu   pokaż (536.2 KB)

Zarządzenie nr 16/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bytoni do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie projektu  pokaż  (521.4 KB)

Zarządzenie nr 15/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 marca 2010r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się dnia 31 marca 2010r.   pokaż (698.3 KB)

Zarządzenie nr 14/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 16 marca 2010r. w sprawie ogłoszenia regulaminu konkursu zbiórki makulatury w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Zblewo   pokaż (1.4 MB)

Zarządzenie nr 13/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 marca 2010r. w sprawie korekty planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2010 rok   pokaż (368.3 KB)

Zarządzenie nr 12/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 marca 2010r. w sprawie elektronicznego tworzenia projektów uchwał Rady Gminy Zblewo   pokaż (876.6 KB)

Zarządzenie nr 11/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok   pokaż (8.2 MB)

Zarządzenie nr 10/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 marca 2010r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego   pokaż (785.5 KB)

Zarządzenie nr 9/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku   pokaż (714.7 KB)

Zarządzenie nr 8/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku   pokaż (721.5 KB)

Zarządzenie nr 7/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 2009/2010 dla dzieci i młodzieży pod hasłem" "Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda"   pokaż (356.6 KB)

Zarządzenie nr 6/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie przygotowania materiałów na sesję Rady Gminy Zblewo, która odbędzie się dnia 12 lutego 2010r.   pokaż (429 KB)

Zarządzenie nr 5/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli rocznej stanu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Zblewo   pokaż (972.3 KB)

Zarządzenie nr 4/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego  pokaż (351.2 KB)  

Zarządzenie nr 3/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie podziału środków dla samorządów wsi   pokaż (485 KB)

Zarządzenie nr 2/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2010 rok   pokaż (1.7 MB)

Zarządzenie nr 1/2010 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 stycznia 2010r. zmieniające Zarządzenie w sprawie dofinansowania okularów do pracy przy komputerze   pokaż (412.5 KB)

 
Liczba odwiedzin : 750
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gilla
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Gilla
Czas wytworzenia: 2010-01-11 08:43:09
Czas publikacji: 2010-01-11 08:43:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak